Audyt wewnętrzny - informacje ogólne

Celem audytu wewnętrznego jest dostarczenie Marszałkowi i Zarządowi Województwa Podlaskiego racjonalnego zapewnienia, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz jednostkach podległych i nadzorowanych przez samorząd województwa mechanizmy zarządzania i kontroli funkcjonują prawidłowo. Cel ten realizowany jest poprzez niezależną, obiektywną działalność o charakterze zapewniającym i doradczym.

Prawne uregulowania normujące pracę Biura Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego aidytu (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 506),
 3. Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego stanowiące załącznik do Komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz.Urz.MRiF z 2016 r. poz. 28),
 4. Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz.MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84),
 5. Zarządzenie Nr 6/2018 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Karty Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
 6. Zarządzenie Nr 18/2016 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Dostęp do informacji publicznej:

Plan audytu na 2020 r.

Plan audytu na 2019 r. (z późniejszymi zmianami)

Załączniki do treści

 • Aktualny Plan audytu na 2020 r. (PDF, 526,54 KB)

  Plan audytu na 2020 r., zatwierdzony elektronicznie przez Marszałka Województwa w dniu 19.12.2019 r.

 • Plan audytu na 2019 r. (PDF, 528,74 KB)

  Plan audytu na 2019 r., po zmianach, zatwierdzony elektronicznie przez Marszałka Województwa w dniu 15.06.2019 r.