STACJE DEMONTAŻU I PUNKTY ZBIERANIA POJAZDÓW

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 ze zm.) oraz art. 42 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  (Dz. U. z 2015 r., poz. 140) Marszałek Województwa Podlaskiego od dnia 1 sierpnia 2009 r. prowadzi wykaz stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz wykaz przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów na terenie województwa podlaskiego.