Archiwum zakładowe

W zasobach Archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego znajdują się archiwa z następujących jednostek:

1. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Noniewicza 83, Suwałki
- akta osobowe od 1990                              
- listy płac                                              
- karty wynagrodzeń                              

2. Zespół Kolegiów Nauczycielskich, ul.M Skłodowskiej-Curie 1, Łomża
- akta osobowe od 1992
- listy płac od 1998                                
- karty wynagrodzeń                              

3. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Akademicka 36, Białystok
- akt osobowe – 2000-2003                              
- listy płac 2000 – 2003                    

4. Biuro Obsługi Przewozów Pasażerskich, ul. Wyszyńskiego 1, Białystok
- akta osobowe 2001-2003                                 
- listy płac 2001 – 2003                        

5. Obwód Lecznictwa Kolejowego, ul. Wyszyńskiego 1, Białystok
- akta osobowe                                    
- listy płac 1976 – 2002                        
- karty wynagrodzeń 1976 – 2002          

6. Sejmik Samorządowy Województwa Suwalskiego, Suwałki
- akta osobowe – niekompletne            
- listy plac 1990 – 1999                        

7. Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego SERWMED, ul. Pogodna 22, Białystok
- akta osobowe                                  
- listy płac 1958 – 2001                      
- kartoteki wynagrodzeń 1958 - 2001  
- dokumentacja księgowo-finansowa  

8. Podlaskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Białystoku, oddziały: Białystok, Łomża, Suwałki
- akta osobowe 1975-2002                
- listy płac 1975 - 2002                      
- karty wynagrodzeń 1975 - 2002      

9. SPZOZ Wojewódzki Zakład Patomorfologii w Łomży
- akta osobowe                                 
- dokumentacja płacowa                    

10. Podlaskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych sp. z o.o. Białystok, Kombatantów
- akta osobowe 2008-2010,                
- listy płac 2008-2010,                          

11. Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach
- akta osobowe1973-2011,                      
- listy płac 1973-2011,                              
- karty wynagrodzeń 1973-2011,            

12. Policealna Szkoła Ochrony Zdrowia w Łomży
- akta osobowe1959-2010,                        
- listy płac 1970-2009,                            
- karty wynagrodzeń 1972-2010,        

13. Medyczne Studium Zawodowe w Wysokiem Mazowieckiem
- akta osobowe 1976-2000,                  
- listy płac 1976-1999,                          
- karty wynagrodzeń 1976-2000,          

14. Medyczne Studium Zawodowe w Kolnie
- akta osobowe 1973-2001,
- listy płac 1976-2001,
- karty wynagrodzeń 1973-2001,

15. Szkoła policealna Nr2 Pracowników Medycznych i Społecznych,
- akta osobowe od 1959
- listy płac
- karty wynagrodzeń

16. Gabinety psychologiczne
- Gabinet psychologiczny Małgorzata Rytel
- Centrum szkolenia LEKTOR
- Regionalne Centrum Badań Psychologicznych WORD
- Centrum Badań Psychologicznych Magdalena Fronc
- Pracownia Badań Psychologicznych CARO
- Badania Psychologiczne dla Kierowców PSYCHOTEST
- Pracownia Usług Psychologicznych Barbara Mierzejewska

- Pracownia Psychologiczna Faworyt Szkolenie Kierowców Jan Markowski

- Pracownia Badań Psychologicznych mgr Marcelina Pruszyńska Suwałki

17. Nauczycielskie Kolegium Rewalidacji Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego w Białymstoku