Zarząd Województwa Podlaskiego - VI kadencja - urzędujący od 18 lutego 2019 roku

Zdjęcia Zarządu Województwa Podlaskiego

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja

Artur Kosicki - Marszałek Województwa Podlaskiego

Artur Kosicki

Marszałek Województwa Podlaskiego

Stanisław Derehajło - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Stanisław Derehajło

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Marek Olbryś - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Marek Olbryś

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Wiesława Burnos - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego

Wieslawa Burnos

Członek Zarządu Województwa Podlaskiego

Marek Malinowski - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego

Marek Malinowski

Członek Zarządu Województwa Podlaskiego