Zarząd Województwa Podlaskiego - VI kadencja - urzędujący do 18 lutego 2019 roku

Na zdjęciu Artur Kosicki - Marszałek Województwa Podlaskiego

Artur Kosicki

Marszałek Województwa Podlaskiego

Na zdjęciu Stanisław Derehajło - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Stanisław Derehajło

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Na zdjęciu Marek Olbryś - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Marek Olbryś

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Na zdjęciu Wiesława Burnos - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego

Wiesława Burnos

Członek Zarządu Województwa Podlaskiego

Na zdjęciu Marek Malinowski - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego

Marek Malinowski

Członek Zarządu Województwa Podlaskiego