Zarząd Województwa Podlaskiego - III kadencji - urzędujący do 15 stycznia 2008 roku

 

Dariusz Piontkowski 
Marszałek Województwa Podlaskiego

 

Marek Olbryś
Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

 

 Jan Kamiński
Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

- Uchwała Nr XI/118/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Jana Kamińskiego z funkcji Wicemarszałka Województwa Podlaskiego i zwolnienia z pełnienia obowiązków Wicemarszałka.
W związku z wyborem na posła Pana Jana Kamińskiego do Sejmu RP, i złożeniem rezygnacji z funkcji Wicemarszałka Województwa Podlaskiego, z dniem 5 listopada 2007 r. został zwolniony  z pełnienia obowiązków Wicemarszałka Województwa Podlaskiego.

 

 Karol Tylenda
Członek Zarządu Województwa Podlaskiego

 

 Mikołaj Janowski
Członek Zarządu Województwa Podlaskiego