Osoba pełniąca funkcje organów samorządu województwa

Jarosław Schabieński 
pełniący funkcję organów samorządu województwa,
do czasu wyboru zarządu przez sejmik województwa.
Sejmik zostanie wyłoniony w drodze przedterminowych wyborów.
 
 
W związku z faktem, iż do dnia 20 lutego 2007 roku  Sejmik nie dokonał wyboru pełnego składu Zarządu Województwa Podlaskiego (1 marszałek, 2 wicemarszałków, 2 członków Zarządu) w wyznaczonym ustawowo terminie - Sejmik Województwa z mocy prawa z dniem 21 lutego 2007 roku  uległ rozwiązaniu. Nie funkcjonuje też Zarząd Województwa. 
 
Do czasu wyboru zarządu przez sejmik wyłoniony w drodze przedterminowych wyborów Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznaczył osobę, która w tym okresie pełni funkcję organów samorządu województwa podlaskiego (Zarządu i Sejmiku Województwa).

 

 Załączniki do treści

  • obwieszczenie_wojewody.pdf (PDF, 126 KB) Podgląd załącznika

    Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o rozwiązaniu Sejmiku Województwa Podlaskiego

  • Warszawa.jpg (JPG, 355,06 KB)

    Pismo Prezesa Rady Ministrów powołujące Pana Jarosława Schabieńskiego do pełnienia funkcji organów samorządu Województwa Podlaskiego