RADNI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO IV KADENCJI

1. Mieczysław Bagiński
2. Mieczysław Kazimierz  Baszko
3. Cezary Cieślukowski
4. Jan Chojnowski
5. Leszek Dec
6. Jarosław Zygmunt  Dworzański
7. Bogdan Dyjuk
8. Maciej Gajewski
9. Urszula Jabłońska
10. Mikołaj Janowski

11. Danuta Kaszyńska - złożyła ślubowanie w dniu 11.04.2011 r.
12. Elżbieta Maria Kaufman - Suszko złożyła ślubowanie w dniu 19.12.2011 r.
13.
 Marek Adam  Komorowski
14. Krzysztof Kondraciuk
15. Walenty Korycki
16. Waldemar Kwaterski
17. Robert Łada - złożył ślubowanie w dniu 3.12.2012 r.
18. Henryk Łukaszewicz
19. Marek Masalski
20. Marek Olbryś
21. Maciej Perkowski
22.
Karol Pilecki - złożył ślubowanie w dniu 20.12.2010 r.
23. Jacek Piorunek
24. Andrzej Raś
25. Daria Krystyna  Sapińska
26. Łukasz Siekierko
27. Jan Syczewski
28. Marian Czesław  Szamatowicz
29. Tadeusz Wojtkowski
30. Ryszard Wolwark

 

  • Mieczysław Leon Czerniawski - wygaśnięcie mandatu
  • Tadeusz Truskolaski – wygaśnięcie mandatu
  • Marek Stanisław Minda - złożył ślubowanie w dniu 10.01.2011 r. ; 18.10.2012 r. - wygaśnięcie mandatu
  • Tadeusz Arłukowicz - złożył rezygnację z mandatu Radnego Województwa w dniu 26.01.2011
  • Dariusz Piontkowski- złożył rezygnację z mandatu Radnego Województwa w dniu 26.10.2011