Prezydium Sejmiku

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego

BOGDAN DYJUK

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego 

JAN CHOJNOWSKI

MAREK MASALSKI

JAN SYCZEWSKI