Komisje Sejmiku

1. KOMISJA REWIZYJNA  w składzie:
Marek Adam Komorowski - Przewodniczący Komisji

Danuta Kaszyńska - Wiceprzewodnicząca Komisji
Mieczysław Bagiński
Krzysztof Kondraciuk
Marian Czesław Szamatowicz


2. KOMISJA SKARBU I FINANSÓW w składzie:
Cezary Cieślukowski - Przewodniczący Komisji
Tadeusz Wojtkowski - Wiceprzewodniczący Komisji

Jarosław Zygmunt Dworzański
Walenty Korycki
Marek Olbryś

Karol Pilecki


3.KOMISJA ROZWOJU,GOSPODARKI, INFRASTRUKTURY I PROMOCJI w składzie:
Mikołaj Janowski - Przewodniczący Komisji
Ryszard Wolwark - Wiceprzewodniczący Komisji

Mieczysław Kazimierz Baszko
Cezary Cieślukowski
Urszula Jabłońska
Danuta Kaszyńska
Krzysztof Kondraciuk
Walenty Korycki
Henryk Łukaszewicz
Łukasz Siekierko


4. KOMISJA ZDROWIA w składzie:
Waldemar Kwaterski - Przewodniczący Komisji

Marian Czesław Szamatowicz- Wiceprzewodniczący Komisji
Jan Chojnowski

Elżbieta Maria Kaufman - Suszko
Marek Olbryś
Karol Pilecki
Daria Krystyna Sapińska
Tadeusz Wojtkowski


5.KOMISJA EDUKACJI, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU w składzie:
Maciej Perkowski - Przewodniczący Komisji
Urszula Jabłońska - Wiceprzewodnicząca Komisji

Mieczysław Kazimierz Baszko
Jan Chojnowski
Jarosław Zygmunt Dworzański
Henryk Łukaszewicz
Danuta Kaszyńska
Marek Masalski 
Jacek Piorunek
Andrzej Raś
Ryszard Wolwark


6. KOMISJA ROLNICTWA,OBSZARÓW WIEJSKICH I OCHRONY ŚRODOWISKA w skałdzie:
Mieczysław Bagiński - Przewodniczący Komisji
Andrzej Raś - Wiceprzewodniczący Komisji

Mieczysław Kazimierz Baszko
Urszula Jabłońska
Mikołaj Janowski
Danuta Kaszyńska
Walenty Korycki

Robert Łada
Karol Pilecki
Jacek Piorunek
Daria Krystyna Sapińska
Łukasz Siekierko


7. KOMISJA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  w składzie:
Marek Olbryś - Przewodniczący Komisji
Daria Krystyna Sapińska - Wiceprzewodnicząca Komisji

Mikołaj Janowski

Elżbieta Maria Kaufman - Suszko
Robert Łada
Marek Masalski
Jacek Piorunek
Łukasz Siekierko
Jan Syczewski


8. KOMISJA STATUTOWO - REGULAMINOWA w składzie:
Leszek Dec - Przewodniczący Komisji
Maciej Gajewski - Wiceprzewodniczący Komisji

Bogdan Dyjuk
Marek Adam Komorowski
Maciej Perkowski