Kluby Radnych

 

 

 

KLUB RADNYCH PLATFORMY OBYWATELSKIEJ

1.Jacek Piorunek- Przewodniczący Klubu
2.Waldemar Kwaterski - Wiceprzewodniczący Klubu
3.Karol Pilecki - Sekretarz Klubu
4.Cezary Cieślukowski
5.Jarosław Zygmunt Dworzański
6.Maciej Gajewski
7.Marek Masalski

8.Danuta Kaszyńska
9.Maciej Perkowski
10.Andrzej Raś
11.Daria Krystyna Sapińska

KLUB RADNYCH PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ

1.Marek Adam Komorowski - Przewodniczący Klubu
2.Leszek Dec - Wiceprzewodniczący Klubu
3.Urszula Jabłońska - Sekretarz Klubu
4.Jan Chojnowski
5.Elżbieta Maria Kaufman - Suszko
6.Krzysztof Kondraciuk
7.Henryk Łukaszewicz
8.Marek Olbryś
9.Łukasz Siekierko
10.Tadeusz Wojtkowski
11.Ryszard Wolwark

KLUB RADNYCH POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO

1.Mikołaj Janowski - Przewodniczący Klubu
2.Mieczysław Bagiński
3.Mieczysław Kazimierz Baszko
4.Bogdan Dyjuk
5.Walenty Korycki

KLUB RADNYCH SOJUSZU LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

1.Robert Łada - Przewodniczący Klubu
2.Jan Syczewski
3.Marian Czesław Szamatowicz