Sejmik Województwa Podlaskiego - III kadencja

Sejmik Województwa Podlaskiego - III kadencja
wyłoniony w drodze wyborów do samorządu województwa, które odbyły się 12 listopada 2006 roku

*************************

W związku z faktem, iż do dnia 20 lutego 2007 roku  Sejmik nie dokonał wyboru pełnego składu Zarządu Województwa Podlaskiego (1 marszałek, 2 wicemarszałków, 2 członków Zarządu) w wyznaczonym ustawowo terminie - Sejmik Województwa z mocy prawa z dniem 21 lutego 2007 roku  uległ rozwiązaniu. Nie funkcjonuje też Zarząd Województwa.  

Na podstawie ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, art. 31 oraz art. 32, zarząd województwa składa się z 5 członków, co oznacza, że do nowego Zarządu - aby zaczął funkcjonować - muszą być powołani wszyscy członkowie Zarządu (marszałek - jako przedwodniczący Zarządu, dwóch wicemarszałków oraz dwóch członków Zarządu). Do dnia 20 lutego 2007 roku regionem administrował dotychczasowy Zarząd z marszałkiem Januszem Krzyżewskim. W terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą, Sejmik nie dokonał wyboru Zarządu - dlatego z mocy prawa uległ rozwiązaniu. Nie funkcjonuje też Zarząd Województwa (Zarząd - dotychczasowy administrujący województwem) (art. 32 i 33 ustawy o samorządzie województwa). Zostało to podane w Obwieszczeniu Wojewody z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o rozwiązaniu Sejmiku Województwa Podlaskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego, nr 47, z dnia 21 lutego 2007 - plik do pobrania na dole strony)

Do czasu wyboru Zarządu przez Sejmik wyłoniony w drodze przedterminowych wyborów Prezes Rady Ministrów,
na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznaczył

pana Jarosława Schabieńskiego,

który w tym okresie pełni funkcję organów samorządu województwa (zarządu i sejmiku województwa).
Osoba pełniąca tę funkcję posiada wszystkie kompentencje Zarządu i Sejmiku Województwa Podlaskiego wynikające z właściwych ustaw.


 

Załączniki do treści