Sejmik Województwa Podlaskiego - II kadencja

Sejmik Województwa Podlaskiego - II kadencji
wyłoniony w drodze wyborów do samorządu województwa, które odbyły się 27 października 2002 r.

I Sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego II kadencji odbyła się w dniu 26 listopada 2002 r.

Ostatnia XLI Sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego II kadencji odbyła się w dniu 23 października 2006 r.