Prezydium Sejmiku

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

MIECZYSŁAW BAGIŃSKI

WICEPRZEWODNICZĄCY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

JAN CHOJNOWSKI

ANDRZEJ SUTKOWSKI - złożył rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 29 września 2008 r.

BOGDAN DYJUK - został wybrany na funkcję Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 29 września 2008 r.

JACEK PIORUNEK - złożył rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 15 stycznia 2008 r.

JAN SYCZEWSKI - został wybrany na funkcję Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 30 czerwca 2008 r.