Kluby Radnych

KLUB RADNYCH PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. Dariusz Piontkowski – Przewodniczący Klubu
2. Leszek Dec – Wiceprzewodniczący Klubu
3. Marek Adam Komorowski – Sekretarz Klubu
4. Marek Olbryś – Skarbnik
5. Irena Krystyna Berner
6. Jan Chojnowski
7. Marek Antoni Łukaszewicz
8. Jan Olszewski
9. Karol Tylenda

 

KLUB RADNYCH PLATFORMY OBYWATELSKIEJ
1. Jacek Piorunek – Przewodniczący Klubu
2. Daria Krystyna Sapińska – Wiceprzewodnicząca Klubu
3. Zdzisław Jabłoński – Sekretarz Klubu
4. Jarosław Zygmunt Dworzański
5. Bogdan Dyjuk
6. Wiktor Łaszewicz
 

KLUB RADNYCH POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO
1. Mikołaj Janowski – Przewodniczący Klubu
2. Ignacy Jasionowski – Sekretarz Klubu
3. Mieczysław Bagiński
4. Mieczysław Kazimierz Baszko
5. Wojciech Borzuchowski

 

KLUB RADNYCH LEWICA I DEMOKRACI
1. Janusz Kazimierz Krzyżewski – Przewodniczący Klubu
2. Zbigniew Karol Krzywicki
3. Jan Syczewski

 

KLUB RADNYCH PRAWICA PODLASIA
1. Bogusław Dębski
2. Jacek Łapiński
3. Lech Rutkowski
4. Sławomir Gromadzki
5. Andrzej Sutkowski

RADNI NIEZRZESZENI
1. Andrzej Eugeniusz Chmielewski
2. Jacek Przemysław Cylwik