Biuro Sejmiku

Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1,15-888 Białystok

Bogumiła Karniewicz

Dyrektor Biura Sejmiku

tel.  856654403

p.033

Dominika Weremczuk

Sekretariat Przewodniczącego

tel.  856654400, Fax.  856654401

p.032

Nella Kamińska

Obsługa sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego

tel.  856654408

Stanisław Skutnik

Obsługa Komisji Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska/Obsługa Komisji Statutowo-Regulaminowej

tel.   856654407

Sławomir Wiciński

Obsługa Komisji Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji / Obsługa Komisji Rewizyjnej

tel.  856654406

Grażyna Wilemajtys

Obsługa Komisji Zdrowia / Obsługa Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu

tel.  856654406

Urszula Roszkowska

Obsługa Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

tel.  856654405 

Dawid Trawiński

Obsługa Komisji Skarbu i Finansów

tel. 856654188