Rejestr Grup Producentów Rolnych Marszałka Województwa Podlaskiego

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1888), zadania z zakresu Grup Producentów Rolnych z dniem 22 grudnia 2015 r. przekazane zostały do realizacji Dyrektorowi Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku.

W związku z tym od dnia 22 grudnia 2015 r. postępowania w sprawach Grup Producentów Rolnych prowadzi i informacji udziela

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku

ul. Kombatantów 4

15-102 Białystok

tel. (85) 664-31-50

fax. (85) 664-31-60

e-mail: bialystok@arr.gov.pl