Rejestr Wstępnie Uznanych Grup Producentów, Uznanych Organizacji Producentów i ich Zrzeszeń oraz Ponadnarodowych Organizacji Producentów i ich Zrzeszeń Marszałka Województwa Podlaskiego

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1419), zadania z zakresu Grup Producentów Owoców i Warzyw z dniem 15 października 2015 r. przekazane zostały do realizacji Dyrektorowi Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku.

W związku z tym od dnia 15 października 2015 r. postępowanie w sprawach Grup Producentów Owoców i Warzyw prowadzi i informacji udziela

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku

ul. Kombatantów 4

15-102 Białystok

tel. (85) 664-31-50

fax. (85) 664-31-60

e-mail: bialystok@arr.gov.pl