Przymus bezpośredni

W nawiązaniu do obowiązujących przepisów tj.  ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego art. 18 ust. 10 pkt. 2 oraz art. 46 ust. 2c (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 t.j.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2459) Marszałek Województwa Podlaskiego upoważnił Tomasza Kilukalekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii (numer prawa wykonywania zawodu: 1866426, tel. 85 661 02 98, adres email: tkiluk@gmail.com) do:

1) dokonywania oceny zasadności stosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych,

2) sporządzania wniosku do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję – w przypadku odmowy stawienia się przez tę osobę w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnianie wykonania postanowienia sądu o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego.

Upoważnienie udzielone jest na czas określony, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Korespondencję w przedmiotowej sprawie należy kierować na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Zdrowia

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

 

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie: tel. (85) 66 54 213, Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku