Rzecznik Funduszy Europejskich

Do zakresu działania Rzecznika Funduszy Europejskich należy:

  1. Przyjmowanie, analizowanie i udzielanie wyjaśnień w zakresie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji RPOWP 2014-2020;
  2. Dokonywanie okresowych przeglądów procedur w ramach RPOWP 2014-2020 oraz formułowanie propozycji usprawnień dla Instytucji Zarządzającej RPOWP 2014-2020;
  3. Prowadzenie rejestru zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji RPOWP 2014-2020;
  4. Sporządzanie – w terminie do 31 marca każdego roku za rok poprzedni – rocznego raportu z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich i przedkładanie go Instytucji Zarządzającej, która zamieszcza zbiorczy raport na swojej stronie internetowej.

Kontakt:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok; pokój 038
tel. kom. +48 609 802 417
tel. +48 85 66 54 166

ul. Poleska 89, (wejście od ul. Botanicznej) pok. 4W na parterze
tel. 85 66 54 418

e-mail: rzecznikrpo@wrotapodlasia.pl
www.rpo.wrotapodlasia.pl