Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2019-11-27 - Stowarzyszenie LGD Tygiel Doliny Bugu

Termin rozpoczęcia kontroli 2019-11-27
Termin zakończenia kontroli 2019-11-29
Tytuł kontroli Organizacja szkoleń mieszkańcom obszaru SLGD "Tygiel Doliny Bugu" , w tym grup defaworyzowanych określonych w LSR
Nazwa instytucji kontrolowanej Stowarzyszenie LGD Tygiel Doliny Bugu
Departament Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

Przedmiotowa informacja znajduje się w załączniku

Załączniki do treści