Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2019-09-13 - Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA Spółka Akcyjna

Termin rozpoczęcia kontroli 2019-09-13
Termin zakończenia kontroli 2019-09-13
Tytuł kontroli Kontrola przewoźnika w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego osób z przepisami ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 58 z późn. zm.) oraz z warunkami zezwolenia nr 587 z dnia 18.01.2018 r. udzielonego przez Marszałka Województwa Podlaskiego na wykonywanie regularnych przewozów osób na linii komunikacyjnej nr 20/26/5: Gołdap - Suwałki przez Przerośl - Suwałki.
Nazwa instytucji kontrolowanej Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA Spółka Akcyjna
Departament Departament Infrastruktury i Transportu

Załączniki do treści