Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2019-06-07 - Gmina Miasto Augustów

Termin rozpoczęcia kontroli 2019-06-07
Termin zakończenia kontroli 2019-06-30
Tytuł kontroli Kontrola trwałości projektu nr RPPD.03.01.00-20-001/12
Nazwa instytucji kontrolowanej Gmina Miasto Augustów
Departament Departament Rozwoju Regionalnego

Dokumentacja z przebiegu kontroli jest dostępna w godzinach pracy Urzędu w siedzibie:
Departament Rozwoju Regionalnego
Referat Kontroli
ul. Poleska 89
15-874 Białystok
pok. 414

Osoba do kontaktów:
Edyta Siemieniuk
kierownik Referatu Kontroli
e-mail: edyta.siemieniuk@wrotapodlasia.pl