Procedury kontroli

Ogólne schematy procedur kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, do przeprowadzania których organem właściwym jest Marszałek Województwa Podlaskiego.

Podstawa prawna art. 78a ust. 3  ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.)