Tryb udzielania dotacji i formularze wniosków

1. Udzielanie dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 

2. Udzielanie dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji

3. Udzielanie dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przeciwdziałanie erozji gleb na gruntach rolnych, w tym zwrot kosztów zakupu nasion i sadzonek, utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń przeciwerozyjnych oraz odszkodowań za szkody wynikające ze zmniejszenia produkcji roślinnej

4. Udzielanie dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rekultywację na cele rolnicze gruntów, które utraciły lub zmniejszyły wartość użytkową wskutek działalności nieustalonych osób

5. Udzielanie dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rekultywację nieużytków i użyźnianie gleb na potrzeby nowo zakładanych ogródków działkowych

6. Udzielanie dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych

7. Udzielanie dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu i struktury przestrzennej gleb, usuwanie kamieni i odkrzaczanie

8. Udzielanie dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych

9. Udzielanie dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonywanie badań płodów rolnych uzyskiwanych w strefach ochronnych oraz niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych

10. Udzielanie dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonywanie zastępcze obowiązków ustawowych 

11. Udzielanie dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych