Ocena wpływu działań informacyjno-promocyjnych na sprawność systemu wdrażania RPOWP na lata 2014-2020

Tytuł Ocena wpływu działań informacyjno-promocyjnych na sprawność systemu wdrażania RPOWP na lata 2014-2020
Rok 2018