Ocena oddziaływania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na gospodarkę regionu przy wykorzystaniu aplikacji Hermin-Reg Podlaskie

Tytuł Ocena oddziaływania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na gospodarkę regionu przy wykorzystaniu aplikacji Hermin-Reg Podlaskie
Rok 2018