Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - UKS Dojlidy Białystok

Tytuł oferty Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - UKS Dojlidy Białystok
Departament Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Data rozpoczęcia składania uwag do oferty 2020-08-05
Data zakończenia składania uwag do oferty 2020-08-11
Rozstrzygnięcie tak

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 31 lipca 2020 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Dojlidy” Białystok pn. „7 Piknik Kajakowy z udziałem Gwiazd Sportu i Olimpijczyków, 7 Memoriał Ireneusza Skowrońskiego - Zawody Kajakowe”.

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 5 sierpnia 2020 r. do dnia 11 sierpnia 2020 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

7 Piknik Kajakowy z udziałem Gwiazd Sportu i Olimpijczyków, 7 Memoriał Ireneusza Skowrońskiego - Zawody Kajakowe - rozstrzygnięcie oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „7 Piknik Kajakowy z udziałem Gwiazd Sportu i Olimpijczyków, 7 Memoriał Ireneusza Skowrońskiego - Zawody Kajakowe” przez  Uczniowski Klub Sportowy „Dojlidy” Białystok.

Uchwała do pobrania poniżej.

Załączniki do treści

  • Oferta (PDF, 860,93 KB) Podgląd załącznika

    Oferta na realizację zadania publicznego realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Dojlidy” Białystok pn. „7 Piknik Kajakowy z udziałem Gwiazd Sportu i Olimpijczyków, 7 Memoriał Ireneusza Skowrońskiego - Zawody Kajakowe”

  • Uchwała (PDF, 200,16 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr 149/2393/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn.: „7 Piknik Kajakowy z udziałem Gwiazd Sportu i Olimpijczyków, 7 Memoriał Ireneusza Skowrońskiego - Zawody Kajakowe” przez Uczniowski Klub Sportowy „Dojlidy” Białystok.