Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - Podlaska Federacja Sportu

Tytuł oferty Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - Podlaska Federacja Sportu
Departament Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Data rozpoczęcia składania uwag do oferty 2019-11-30
Data zakończenia składania uwag do oferty 2019-12-06
Rozstrzygnięcie tak

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 29 listopada 2019 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z pózn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Podlaską Federację Sportu pn. „Promocja Województwa Podlaskiego podczas wydarzeń sportowych”.

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: jolanta.bogdan@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 30 listopada 2019 r. do dnia 6 grudnia 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „Promocja Województwa Podlaskiego podczas wydarzeń sportowych” przez Podlaską Federację Sportu.

Uchwała do pobrania poniżej.

Załączniki do treści

  • Oferta - PFS.PDF (PDF, 769,45 KB) Podgląd załącznika

    Oferta na realizację zadania publicznego realizowanego przez Podlaską Federację Sportu pn. "Promocja Województwa Podlaskiego podczas wydarzeń sportowych"

  • Uchwała.pdf (PDF, 136,33 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr 90/1428/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 09.12.2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn.: „Promocja Województwa Podlaskiego podczas wydarzeń sportowych” przez Podlaską Federację Sportu