Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - Bokserski Klub Sportowy Tiger w Łomży

Tytuł oferty Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - Bokserski Klub Sportowy Tiger w Łomży
Departament Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Data rozpoczęcia składania uwag do oferty 2019-08-10
Data zakończenia składania uwag do oferty 2019-08-16
Rozstrzygnięcie tak

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 8 sierpnia 2019 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Bokserski Klub Sportowy Tiger w Łomży pn. „Mistrzostwa Polski Młodzików w Boksie”.

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 10 sierpnia 2019 r. do dnia 16 sierpnia 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „Mistrzostwa Polski Młodzików w Boksie” przez Bokserski Klub Sportowy Tiger w Łomży.

Uchwała do pobrania poniżej.

 

 

 

 

Załączniki do treści

  • Oferta (PDF, 975,03 KB) Podgląd załącznika

    Oferta na realizację zadania publicznego realizowanego przez Bokserski Klub Sportowy Tiger w Łomży pn. „Mistrzostwa Polski Młodzików w Boksie"

  • Uchwała (PDF, 197,98 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr 64/1011/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn.: „Mistrzostwa Polski Młodzików w Boksie” przez Bokserski Klub Sportowy Tiger w Łomży