Fundamenty 2020 – II edycja otwartego widowiska artystycznego

Tytuł oferty Fundamenty 2020 – II edycja otwartego widowiska artystycznego
Departament Biuro Kultury
Data rozpoczęcia składania uwag do oferty 2020-08-04
Data zakończenia składania uwag do oferty 2020-08-11
Rozstrzygnięcie tak

W dniu 03 sierpnia 2020 r. Stowarzyszenie „Fundamenty” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Fundamenty 2020 – II edycja otwartego widowiska artystycznego” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

Równocześnie ze względu na dostrzeżony błąd w zapisie daty rozpoczęcia realizacji zadania publicznego oferent wycofał wniosek złożony w dniu 21 lipca 2020 r. o tożsamym tytule.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: izabella.leoszko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 04 sierpnia 2020 r. do dnia 11 sierpnia 2020 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznaje za celowe realizację zadania publicznego.

Uchwała do pobrania poniżej.