STACJE DEMONTAŻU I PUNKTY ZBIERANIA POJAZDÓW

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  (Dz. U. z 2018 r. poz. 578 ze zm.) Marszałek Województwa Podlaskiego prowadzi wykaz stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz wykaz przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów na terenie województwa podlaskiego, wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2018 r. 992 ze zm.).

Załączniki do treści