Informacje z Wojewódzkiego Systemu Odpadowego

Informacje dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami zgromadzone w wojewódzkiej bazie danych udostępniane są zgodnie z zakresem zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz.U. Nr 227, poz. 1485).

 Raporty wojewódzkie za lata 2006 - 2018 - pliki do pobrania w załącznikach

Załączniki do treści