Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do chowu brojlerów i indyków o obsadzie powyżej 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowościach Nowa Wola i Lewsze, gm. Michałowo

Znak DOS-II.7222.1.10.2019
Data decyzji 2019-11-07
Tytuł Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do chowu brojlerów i indyków o obsadzie powyżej 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowościach Nowa Wola i Lewsze, gm. Michałowo

Załączniki do treści