Decyzja cofająca MPK PURE HOME Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Ostrołęce pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do przetwarzania odpadów zlokalizowanej w Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami (CIGO) w Studziankach.

Znak DOS-II.7222.1.9.2018
Data decyzji 2018-10-15
Tytuł Decyzja cofająca MPK PURE HOME Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Ostrołęce pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do przetwarzania odpadów zlokalizowanej w Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami (CIGO) w Studziankach.

Decyzja cofająca MPK PURE HOME Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Ostrołęce pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej oraz obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania, do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton odpadów na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej oraz obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania, oraz instalacji i urządzeń będących w powiązaniu technologicznym i funkcjonalnym z ww. instalacjami wchodzącymi w skład Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami (CIGO) zlokalizowanego w Studziankach przy ul. Spółdzielczej 36 - decyzja Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 23 grudnia 2014 r. (znak: DIS-V.7222.1.21.2014) zmieniona decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 2 marca 2015 r. (znak: DIS-IV.7222.1.7.2015) oraz z dnia 4 stycznia 2017 r. (znak: DOS-II.7222.1.20.2016) znajduje się w załaczniku.

Załączniki do treści

  • DOS-II.7222.1.9.2017.pdf (PDF, 401,44 KB) Podgląd załącznika

    Decyzja cofająca MPK PURE HOME Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Ostrołęce pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do przetwarzania odpadów zlokalizowanej w Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami (CIGO) w Studziankach.