Podział województwa na obwody łowieckie

W związku z przygotowaniem projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie oraz mając na uwadze zapis art. 27 ust 8 pkt 1a i 1b ustawy Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 67) proszę o wyrażenie opinii na temat ww. projektu uchwały, wydanej Zarządzeniem nr 12/2020 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego dotyczącego dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie.

Załączniki do ww. projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego dostępne są pod linkiem:

Załączniki do uchwały

W przypadku pytań proszę o kontakt z Referatem Łowiectwa i Rybactwa Śródlądowego w Departamencie Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pod numerem telefonu (85) 66-54-204 lub -202.