Lista aktualności

 • Uchwała Nr 139/2162/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-07-25

  2020-08-03 13:02:53

  Udzielenie dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2020 rok na zadania realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży w ramach strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 • Uchwała Nr 145/2298/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-07-22

  2020-08-03 11:44:03

  Uchwała dot. przekazania dotacji celowej Uniwersytetowi w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Obserwatorium z Planetarium i Parkiem Doświadczeń w uniwersyteckim kampusie

 • Uchwała Nr 146/2316/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-07-29

  2020-07-31 17:09:20

  w sprawie częściowego rozstrzygnięcia rundy II konkursu RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

 • Uchwała Nr 146/2313/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-07-29

  2020-07-31 17:09:20

  Zmiana uchwały w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 • Uchwała Nr 145/2278/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-07-22

  2020-07-31 17:09:20

  Zatwierdzenie listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia oraz niespełniających warunków udzielenia wsparcia w wyniku naboru nr RPPD.08.06.00-IZ.00-20-053/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

 • Uchwała Nr 145/2277/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-07-22

  2020-07-31 17:08:20

  Zatwierdzenie listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru nr RPPD.08.06.00-IZ.00-20-002/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

 • Uchwała Nr 145/2279/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-07-22

  2020-07-31 17:07:58

  Zatwierdzenie pozostałej listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru nr RPPD.08.06.00-IZ.00-20-049/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

 • Uchwała Nr 144/2244/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-07-14

  2020-07-31 17:07:48

  Zatwierdzenie listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia oraz niespełniających warunków udzielenia wsparcia w wyniku naboru nr RPPD.08.06.00-IZ.00-20-039/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.