Ponowne wykorzystywanie

W dniu 25 lutego 2016 r. Sejm RP uchwalił ustawę o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Celem nowej ustawy jest zapewnienie bardziej przejrzystych i łatwiejszych w stosowaniu rozwiązań dotyczących ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Określa ona: zasady udostępniania i przekazywania informacji, warunki ponownego wykorzystywania możliwość pobierania opłaty oraz przekazywanie informacji na wniosek.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona (art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Dz. U. z 2016 r. poz. 352).

W celu uzyskania informacji do ponownego wykorzystywania należy sporządzić wniosek, który będzie zawierał elementy określone w art. 21 ust. 3 ww. ustawy lub skorzystać z pomocniczego wzoru wniosku zamieszczonego na dole strony i przesłać poprzez::

  1. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Cyfrowego Urzędu
  2. pocztę elektroniczną na adres: bip@wrotapodlasia.pl
  3. pocztę na adres: 
    Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
    ul. Kard.S. Wyszyńskiego 1,
    15-888 Białystok

Przed wysłaniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Uchwałą Nr 142/1793/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie warunków i zasad udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania gromadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego (w załączeniu na dole strony) oraz ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Załączniki do treści