Oświadczenie majątkowe: Piotr Modzelewski

Imię Piotr
Nazwisko Modzelewski
Okres, za który zostało złożone inne
Data złożenia 2019-12-20
Okoliczności złożenia Oświadczenie majatkowe radnego województwa złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
Numer kadencji VI kadencja (2018-2023)

Załączniki do treści