Zawiadomienia GDOŚ

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wpłynęło zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 4.12.2015 r. w sprawie prowadzonego postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 4.03.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim, zlokalizowanego na terenie gminy Michałowo w rejonie wsi Topolany, Potoka i Tylwica przedkładam informacje w tej sprawie

Tekst zawiadomienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znajduje się na dole strony w załączniku.


Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wpłynęło zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 12.05.2016 r. w sprawie zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 4.03.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim, zlokalizowanego na terenie gminy Michałowo w rejonie wsi Topolany, Potoka i Tylwica

Tekst zawiadomienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znajduje się na dole strony w załączniku.