Nabór jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego do realizacji Projektu pn. Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku  ogłasza rozpoczęcie naboru jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego do realizacji Projektu pn. Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w załączonym Regulaminie.

Okres realizacji Projektu: od 01.02.2020 r. do 28.02.2022 r.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu w zatwierdzonym wniosku
o dofinansowanie Projektu  - 602.687,50 zł brutto. Wartość dofinansowania Projektu  - 542.418,75 zł brutto

Głównym celem Projektu jest poprawa standardów obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego poprzez szkolenia, doradztwo indywidualne, udział w lokalnych sieciach współpracy oraz wdrożenie standardów obsługi inwestora w co najmniej 30 jednostkach samorządu terytorialnego (w tym 2 miastach średnich) z 60 jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem w projekcie (w tym 4 miast średnich).

PLANOWANE DZIAŁANIA:

  • Szkolenia z zakresu standardu obsługi inwestora w samorządach (ogólne i wdrażające). Zakres tematyczny szkoleń obejmować będzie m.in. ABC systemu obsługi inwestorów, przygotowanie oferty inwestycyjnej i sztukę jej prezentowania, przygotowanie portalu internetowego przyjaznego inwestorom, marketing terytorialny.
  • Audyty na początku realizacji Projektu i na koniec jego realizacji.
  • Doradztwo indywidualne dla jednostek samorządu terytorialnego, które koncentrować się będzie m.in. na: opracowaniu oferty inwestycyjnej wg standardów, przygotowaniu zawartości strony www z ofertą inwestycyjną jst, przygotowaniu materiałów informacyjnych dotyczących oferty inwestycyjnej, kontaktach merytorycznych w celu weryfikacji realizacji Projektu, ułatwianiu kontaktów między uczestnikami szkoleń, bezpośredniej współpracy z uczestnikami nad rozwiązaniem ich problemów, kontroli stanu realizacji wdrażania standardów.
  • Konferencja - lokalne sieci współpracy jednostek samorządu terytorialnego.
  • Wizyty studyjne dla kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego.
  • Wykonanie zdjęć lotniczych przedstawiających dostępne tereny inwestycyjne.

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 85 66 54 495.

Załączniki do treści