Przedłużenie terminu naboru jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego do realizacji Projektu pn. Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku ogłasza przedłużenie terminu naboru jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego do realizacji Projektu pn. Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nowy termin składania deklaracji uczestnictwa w w/w projekcie to 31 sierpnia 2020 r.


PLANOWANE DZIAŁANIA:


Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Projekt jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego. Jego głównym celem jest zwiększenie poziomu inwestycji pozwalających na generowanie nowych miejsc pracy oraz doskonalenie standardów obsługi inwestorów służące wzmocnieniu potencjału inwestycyjnego województwa podlaskiego. Uczestnictwo w projekcie nie wymaga ponoszenia nakładów finansowych ze strony jst.


Planowane działania:
• Analiza potrzeb i stanu przygotowania gminy do realizacji procesu obsługi inwestorów.
• Szkolenia z zakresu standardów obsługi inwestora w samorządach (ogólne i wdrażające). Zakres tematyczny szkoleń obejmować będzie m.in. ABC systemu obsługi inwestorów, przygotowanie oferty inwestycyjnej i sztukę jej prezentowania, przygotowanie portalu internetowego przyjaznego inwestorom, marketing terytorialny.
• Doradztwo indywidualne dla jst, które koncentrować się będzie m.in. na: opracowaniu oferty inwestycyjnej, przygotowaniu zawartości strony www z ofertą inwestycyjną, przygotowaniu materiałów informacyjnych dotyczących oferty inwestycyjnej, kontaktach merytorycznych w celu weryfikacji realizacji projektu.
• Konferencja - lokalne sieci współpracy jednostek samorządu terytorialnego.
• Wizyty studyjne dla kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego.
• Wykonanie zdjęć lotniczych przedstawiających dostępne tereny inwestycyjne.

Okres realizacji Projektu: od 01.02.2020 r. do 28.02.2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w załączonym Regulaminie.

Jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o przesyłanie skanów podpisanych dokumentów, czyli załączników nr 1, nr 2a, 2b oraz nr 3, w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. na adres e-mail: katarzyna.krutul@wrotapodlasia.pl

O przesłanie wersji papierowych ww. dokumentów zwrócimy się do Państwa po zakończeniu rekrutacji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 85 6654 495, 85 6654 985

Załączniki do treści