Informacja o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji przez Województwo Podlaskie

Na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. nr 106 poz. 675 z późn. zm.) informujemy, iż na podstawie Uchwały Nr XLIV/495/10 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 sierpnia 2010 r., Województwo Podlaskie w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej podjęło z dniem z dniem 21 marca 2013 r. działalność w zakresie telekomunikacji.

Będzie ona wykonywana w szczególności przez realizację projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” (informacje dostępne na stronie internetowej: http://si.wrotapodlasia.pl/pl/Sieci_szerokopasmowe/ )
O podjęciu działalności zgodnie z wymogiem wyżej wymienionej ustawy został poinformowany Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Załączniki do treści