Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Dyrektor Przemysław Sarosiek
ul. Wiewiórcza 64
15-532 Białystok

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży
Dyrektor Mirosław Oliferuk
ul. Zjazd 21
18-400 Łomża

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach
Dyrektor Grzegorz Władysław Wilczyński
ul. Waryńskiego 24
16-400 Suwałki