Pozostałe jednostki

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Dyrektor Józef Sulima
ul. Elewatorska 6
15-620 Białystok

Zgodnie z uchwałą NR XLIII/386/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 listopada 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku z dniem 1 stycznia 2018 roku Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku został zlikwidowany. Sprawy dotychczas realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku od 1 stycznia 2018 r. realizuje Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" - ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566).
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
Dyrektor Jan Puczyński
ul. Handlowa 6
15-399 Białystok

Zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowe od 20.08.2016 r. podlega pod Ministarstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Dyrektor Grzegorz Mikołajczyk
18-210 Szepietowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Dyrektor Janina Mironowicz
ul. Pogodna 22
15-354 Białystok

Podlaskie Biuro Planowana Przestrzennego
p.o. Dyrektora Paweł Babul
ul. Sienkiewicza 82
15-005 Białystok

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
Dyrektor Magdalena Borowska
ul. gen. George'a Smitha Pattona 8
15-688 Białystok

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dyrektor Elżbieta Rajewska – Nikonowicz
ul. Kombatantów 7
15-110 Białystok