Jednostki oświaty

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Dyrektor Grażyna Wiktoria Citko
ul. Ogrodowa 23
15-027 Białystok

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Ryszard Chodyniecki
ul. Złota 4
15-016 Białystok

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
Dyrektor Lidia Kłoczko
ul. Mikołaja Reja 67B
16-400 Suwałki

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Dyrektor Bernard Zbigniew Kossakowski
ul. Plac Kościuszki 2
18-400 Łomża