Zakłady opieki zdrowotnej

SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
Dyrektor Cezary Ireneusz Nowosielski
ul. Marii Skłodowskiej –Curie 26
15-950 Białystok

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
Dyrektor Magdalena Borkowska
ul. Ogrodowa 12
15-027 Białystok

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku
Dyrektor Ewa Komorowska 
ul. Wiewiórcza 10
145-535 Białystok

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
Dyrektor Bogdan Kalicki
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Stanisława Deresza w Choroszczy
Dyrektor Ewa Zgiet
Plac Z. Brodowicza 1
16-070 Choroszcz

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Dyrektor Jarosław Pokoleńczuk
ul. Piłsudskiego 11
18-400 Łomża

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży
Dyrektor Sławomir Dariusz Szajda
ul. Szosa Zambrowska 1/19
18-400 Łomża

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży
Dyrektor Renata Szymańska
ul. Rybaki 3
18-400 Łomża

SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach
Dyrektor Irena Mickiewicz
ul. Szpitalna 54
16-400 Suwałki

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Dyrektor Adam Szałanda
ul. Szpitalna 60
16-400 Suwałki

SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach
Dyrektor Irena Łukaszuk
ul. Waryńskiego 22A
16-400 Suwałki

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Dyrektor Bożena Łapińska
ul. Szpitalna 62
16-400 Suwałki

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach
Dyrektor  Krystyna Szczypiń
ul. Mickiewicza 11
16-400 Suwałki