Informacja o wykonaniu budżetu, kwotach dotacji udzielonych i otrzymanych, wykaz ulg, odroczeń oraz umorzeń w 2013 r.

Informacje do pobrania w postaci załączników zamieszczonych poniżej