Informacja o wykonaniu budżetu, kwotach dotacji udzielonych i otrzymanych, wykaz ulg, odroczeń oraz umorzeń w 2011r.

Informacje do pobrania w postaci załączników zamieszczonych poniżej.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Województwa Podlaskiego za 2011 rok - link do strony