Autopoprawka do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2011–2020